Ha Noi ngon tien dau tu tu ngan sach Trung uong gan bang 10 Bo nganh cong lai

Số tiền đầu tư của riêng Hà Nội dùng trong 2 tháng đầu năm từ ngân sách Trung ương gần bằng với tổng số tiền đầu tư tại 10 Bộ ngành sử dụng vào khoảng gần 3.500 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hành từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước lượng đạt 10.432 tỷ đồng. Trong đấy, vốn trung ương 2.200 tỷ đồng và vốn địa phương 8.200 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hành từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm và nâng cao 5,4% so có cùng kỳ năm 2015, gồm có:

cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, bằng 10,3% kế hoạch năm và nâng cao 9,9% so mang cùng nhau kỳ năm trước. Trong đó những Bộ ngành sử dụng phổ biến nguồn vốn đầu tư nhất như Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

 

bên cạnh, vốn địa phương quản lý đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong ấy, vốn ngân sách Nhà nước cấp thức giấc đạt 14 nghìn tỷ đồng, bằng 9,8% và nâng cao 8,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, bằng 10,8% và giảm 5,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1091 tỷ đồng, bằng 15% và giảm 2,1%.

 

các địa phương tiêu đa dạng tiền nhất từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho đầu tư như Hà Nội đạt 3134 tỷ đồng; Bà Rịa - Vũng Tàu 963 tỷ đồng; TPHCM 812 tỷ đồng; Nghệ An 806 tỷ đồng; Thanh Hóa 755 tỷ đồng; Kiên Giang 629 tỷ đồng...